Diacam 360

Linkedin Facebook צרו קשר! טכנולוגיות בפרוייקט טכנולוגיות בפרוייקט פיתחנו עבור הלקוח מערכת Web המבוססת בין היתר גם על חומרה באמצעותה יכול היהלומן לצלם את היהלומים שלו באיכות גבוהה ולהעלות לסטוק שלו.  עד פיתוח מערכת זו, הקמת הסטוק על ידי היהלומן הייתה כרוכה בתהליך ארוך ויקר מאד. באמצעות המערכת שפיתחנו, ניתן בקלות לצלם את היהלום על […]

חברת מילאון

Linkedin Facebook Linkedin Facebook טכנולוגיות בפרוייקט טכנולוגיות בפרוייקט חברת מילאון מספקת שירותי גבייה לעיריות בתחומים מוניציפאליים שונים, ביניהם דוחות חניה, פינוי אשפה ועוד. על מנת לנהל את כל מערך דוחות החניה מול חברות הליסינג השונות איתן עובדות הרשויות, פיתחנו עבור חברת מילאון מערכת Web עם יכולת לבצע אינטראקציות מורכבות בין כל הרשויות וחברות הליסינג, החל […]