R-jet

ההובר לטיסות פרטיות בצפון אמריקה

אתר ווב להזמנת טיסות בצפון אמריקה. האתר מיועד להזמנת טיסות פרטיות על בסיס מקום פנוי בדומה לפעילות הובר על הקרקע.

האתר מסתנכרן עם בסיס הנתונים של שדות התעופה בארצות הברית ונמצא בשלבי הצגה לגורמי רשויות התעופה בארצות הברית

האתר כולל מערכת לקניית כרטיסים ושמירת מקומות בהתאם לסוג המשתנה של המטוס והטיסה