ICL – Truck Agencies portal (Spain)

טכנולוגיות בפרוייקט

טכנולוגיות בפרוייקט

מערכת המשמשת את עובדי כי"ל בספרד, ביניהם מנהלי המשאיות ואנשי הנמל, באמצעותה ניתן לתזמן את קבלת החומרים, שיבוץ המשאיות וזמינות מקומות הפריקה הקיימים בשטח הנמל. כל זאת על מנת לעבוד בסנכרון מלא שיחסוך זמן יקר ויצמצם סיכון בהמתנה של משאיות הנושאות חומרים מסוכנים. באמצעות הפלטפורמה נחסכת מהחברה ההמתנה של המשאיות המגיעות לנמל. מלבד חיסכון בזמן, המערכת מאפשרת לחסוך גם בעלויות השינוע מאחר והחומרים מגיעים בזמן ללא עיכובים.

מערכת המשמשת את עובדי כי"ל בספרד, ביניהם מנהלי המשאיות ואנשי הנמל, באמצעותה ניתן לתזמן את קבלת החומרים, שיבוץ המשאיות וזמינות מקומות הפריקה הקיימים בשטח הנמל. כל זאת על מנת לעבוד בסנכרון מלא שיחסוך זמן יקר ויצמצם סיכון בהמתנה של משאיות הנושאות חומרים מסוכנים. באמצעות הפלטפורמה נחסכת מהחברה ההמתנה של המשאיות המגיעות לנמל. מלבד חיסכון בזמן, המערכת מאפשרת לחסוך גם בעלויות השינוע מאחר והחומרים מגיעים בזמן ללא עיכובים.

Tell us about yourself

יש לך שאלה?

נשמח להיות בקשר