Diacam 360

טכנולוגיות בפרוייקט

טכנולוגיות בפרוייקט

פיתחנו עבור הלקוח מערכת Web המבוססת בין היתר גם על חומרה באמצעותה יכול היהלומן לצלם את היהלומים שלו באיכות גבוהה ולהעלות לסטוק שלו. 

עד פיתוח מערכת זו, הקמת הסטוק על ידי היהלומן הייתה כרוכה בתהליך ארוך ויקר מאד. באמצעות המערכת שפיתחנו, ניתן בקלות לצלם את היהלום על פי הדרישות הכוללות צילום 360 מעלות והדמיית תלת מימד והנפקת תעודה. המערכת מקצרת ומוזילה את התהליך באופן משמעותי וכל יהלומן יכול לעדכן את הסטוק שלו בקלות.

כל התהליך קורה במקום אחד, בקלות ובמהירות. החל מצילום היהלום, הנפקת תעודה עם כל הפרטים של היהלום והעלאת היהלום לקטלוג.

בנוסף, הפלטפורמה שפיתחנו מאפשרת קבלת תמיכה עבור משתמשי הקצה באמצעות שרתי ענן ושרתים מקומיים.

פיתחנו עבור הלקוח מערכת Web המבוססת בין היתר גם על חומרה באמצעותה יכול היהלומן לצלם את היהלומים שלו באיכות גבוהה ולהעלות לסטוק שלו. 

עד פיתוח מערכת זו, הקמת הסטוק על ידי היהלומן הייתה כרוכה בתהליך ארוך ויקר מאד. באמצעות המערכת שפיתחנו, ניתן בקלות לצלם את היהלום על פי הדרישות הכוללות צילום 360 מעלות והדמיית תלת מימד והנפקת תעודה. המערכת מקצרת ומוזילה את התהליך באופן משמעותי וכל יהלומן יכול לעדכן את הסטוק שלו בקלות.

כל התהליך קורה במקום אחד, בקלות ובמהירות. החל מצילום היהלום, הנפקת תעודה עם כל הפרטים של היהלום והעלאת היהלום לקטלוג.

בנוסף, הפלטפורמה שפיתחנו מאפשרת קבלת תמיכה עבור משתמשי הקצה באמצעות שרתי ענן ושרתים מקומיים.

Tell us about yourself

יש לך שאלה?

נשמח להיות בקשר